00

TIME

22
김정우 (24)
21
21 G (21)

일반게임
  • INN.64   
  • HR3   
  • AVG.0.344
  • INN.64   
  • HR3   
  • AVG.0.328